#35
Vedno sem hotela da postanem babica, mama pa ne, ampak ne vem kako bi se tega lotila.
#106
Doštudiraj babištvo na zdravstveni fakulteti.